Ważne obowiązki osób funkcyjnych w 2015r.

Rok 2015 przynosi wiele zmian w ochronie informacji niejawnych. 5 lipca 2015r. to data wejścia w życie wszystkich zapisów Rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Do tego dnia trzeba spełnić wszystkie wymagania zawarte w tym rozporządzeniu. 02.01.2016r. to pierwszy dzień, w którym wszystkie systemy teleinformatyczne akredytowane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych z 1999r. formalnie utracą swoją akredytację. Żeby mogły dalej pracować muszą być ponownie akredytowane, ale na zasadach określonych w nowej ustawie, rozporządzeniach i wytycznych.

Od dłuższego czasu mieliśmy sygnały od naszych klientów odnośnie konieczności przeprowadzenia praktycznego szkolenia, poświęconego zadaniom i obowiązkom osób funkcyjnych wynikającym z nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wychodząc naprzeciw zapytaniom jakie codziennie otrzymujemy proponujemy Państwu szkolenie mające na celu jasne i pełne przedstawienie tej tematyki.

Niniejsze szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, w szczególności do Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Pełnomocników Ochrony, Kierowników Kancelarii Tajnych i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Szkolenia odbędzie się w dniach 5-6 marca 2015r. w siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 usytuowanej w centrum miasta, co gwarantuje wygodną komunikację (w pobliżu znajduje się dworzec PKS i PKP Gdynia Główna Osobowa) jak i łatwy dostęp do miejsc parkingowych. Pomieszczenia w budynku są klimatyzowane, w każdym jest instalowany przenośny sprzęt audiowizualny, w całej szkole funkcjonuje również bezprzewodowy Internet.

Dokładny program szkolenia

Karta zgłoszenia