„Ochrona Informacji Niejawnych w Praktyce”

Na początku października nakładem wydawnictwa Presscom z Wrocławia ukazała się oczekiwana od dłuższego czasu książka pod tytułem „Ochrona Informacji Niejawnych w Praktyce”. Autorem książki jest Borys Iwaszko nasz stały współpracownik, wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, funkcjonariusz publiczny zajmujący się ochroną informacji niejawnych od 1999 r.

ochrona informacji niejawnych w praktyce - borys iwaszko

?Ochrona informacji niejawnych w praktyce? to pierwsza książka, która praktycznie i wyczerpująco analizuje system ochrony informacji niejawnych w kontekście zarówno ustawy i najnowszych rozporządzeń, jak i praktyki funkcjonowania jednostek. Wyjaśniono w niej wszystkie zadania towarzyszące zabezpieczaniu informacji przed ujawnieniem lub utratą oraz obowiązki i czynności związane z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, teleinformatycznym i przemysłowym.

W opracowaniu zaprezentowano gotowe rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i organizacji obiegu informacji niejawnych w jednostce. Przybliżono zakres i program kontroli informacji niejawnych: wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzonej przez ABW lub SKW.

Publikacja adresowana jest do: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów systemów teleinformatycznych i kierowników kancelarii tajnych. Dzięki informacjom zawartym w książce zdobędą oni praktyczne umiejętności związane z ochroną informacji niejawnych.

Do publikacji dołączona jest płyta CD z edytowalnymi wzorami przydatnych dokumentów.

Autor: Borys Iwaszko ? funkcjonariusz publiczny, pełnomocnik ochrony, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, administrator systemu, wykładowca akademicki z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych, zajmuje się ochroną informacji niejawnych od 1999 r. Uczestniczył w organizacji wielu pionów ochrony, zarówno w małych jednostkach organizacyjnych, jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej. Doprowadził do akredytacji kilkunastu systemów teleinformatycznych.