Ważne obowiązki osób funkcyjnych w 2015r.

Rok 2015 przynosi wiele zmian w ochronie informacji niejawnych. 5 lipca 2015r. to data wejścia w życie wszystkich zapisów Rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Do tego dnia trzeba spełnić wszystkie wymagania zawarte w tym […]

read more