Pakiet wdrożenie – ochrona danych osobowych

Pakiet wdrożenie obejmuje wszystkie usługi zawarte w „Pakiecie dokumentacja” i „Pakiecie szkolenie”, a ponadto zapewnia dostarczenie zamawiającemu usługę gotowych rozwiązań proceduralnych, technicznych i systemowych niezbędnych do zgodnego z wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami i dobrymi praktykami zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez zamawiającego usługę.

Realizacje usługi rozpoczynamy od przygotowania i przedłożenia do akceptacji rozwiązań legislacyjno-proceduralnych. Przygotowujemy niezbędne w dalszym toku prac rozporządzenia, zarządzenia i decyzje.

Następnie przechodzimy do przygotowania i wprowadzenia niezbędnych rozwiązań techniczno-informatycznych mających wpływ na ochronę danych osobowych. Wydzielamy obszary przetwarzania danych i przygotowujemy standardy ich zabezpieczenia. Odpowiednio konfigurujemy systemy informatyczne. Równolegle prowadzimy akcję informacyjna wśród personelu zamawiającego usługę mającą na celu uświadomienie zatrudnionym celu wprowadzanych zmian.

Następnie przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych i szkolimy personel.

Na koniec przeprowadzamy audyt mający na celu określenie skuteczności wdrożonego systemu ochrony danych osobowych, oraz ewentualnych zagrożeń w przyszłości. Audyt obejmuje poziom wdrożenia dokumentacji, poziom znajomości przepisów wśród personelu, skuteczność rozwiązań informatycznych oraz zabezpieczenie techniczna mające wpływ na ochronę danych osobowych