Pakiet szkolenia – ochrona danych osobowych


Pakiet szkolenie obejmuje wszystkie czynności zawarte w „Pakiecie Dokumentacja” oraz dodatkowo szkolenie wszystkich pracowników z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Szkolenie przygotowywane i prowadzone zgodnie z potrzebami zamawiającego usługędzielimy na dwie części.

Pierwsza część to szkolenia dla tak zwanych osób funkcyjnych czyli administratora danych osobowych i administratora bezpieczeństwa informacji. Szkolenie to ma za zadanie przedstawienie zakresów obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zadań niezbędnych do zrealizowania w celu wypełnienia ustawowych obowiązków.

Po szkoleniu dla osób funkcyjnych następuje przygotowanie wymaganej ustawa dokumentacji i przekazanie jej zamawiającemu usługę.

Następnie odbywa się szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych skierowane do części personelu zamawiającego usługę przetwarzającej dane osobowe. Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu nowoczesnych , multimedialnych technik prezentacji w grupach nieprzekraczających 20 słuchaczy.

Po przeprowadzeniu szkoleń przygotowujemy dla zamawiającego usługę wymaganą obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją ochrony danych osobowych ewidencję szkoleń i osób przeszkolonych.

Dodatkowo w celu okresowego utrwalania zagadnień związanych z ochrona danych osobowych na okres jednego roku od podpisania umowy udostępniamy zamawiającemu usługę obydwa typy szkoleń w formie kursów realizowanych na odległość. W tym czasie kursy aktualizowane są pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz najnowszych rozwiązań technologicznych.