Pakiet dokumentacja – ochrona danych osobowych

Pakiet dokumentacja obejmuje przeprowadzenie analizy ryzyka dla profesjonalnego zabezpieczenia danych osobowych, a następnie przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych uwzględniającej potrzeby zamawiającego usługę wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności oraz zagrożenia wynikające z wykonanej wcześniej analizy.

Analiza ryzyka między innymi obejmuje zapoznanie się z przedmiotem działalności zamawiającego usługę w celu określenia zakresu stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, identyfikację zagrożeń zewnętrznych takich jak klęski żywiołowe czy zagrożenia przestępczością, identyfikację zagrożeń wewnętrznych czyli tych powodowanych przez personel oraz identyfikację zagrożeń technicznych takich jak przerwy w zasilaniu, awarie komputerów, czy błędy oprogramowania.

Wynikiem naszej pracy jest napisany komplet dokumentacji normującej ochronę danych osobowych u zamawiającego usługę. Dokumentacje wykonujemy według wskazówek osób będących odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz administrowanie danymi osobowymi. W dokumentacji zawarty jest zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, minimalne standardy bezpieczeństwa fizycznego danych osobowych z opisem obszarów przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczeń. Kierownictwo zamawiającego usługę przygotowane jest na wystąpienie zagrożeń ze strony personelu, unikanie takich sytuacji, a w momencie ich zaistnienia minimalizowanie ich skutków. Personel informatyczny zamawiającego usługę otrzymuje minimalne wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych oraz informacje w jaki sposób ten poziom osiągnąć.