Oferta – Informacje Niejawne – Szkolenia

Ustawa o ochronie informacji niejawnych zobowiązuje kierownika jednostki do zapewnienia personelowi, odpowiedzialnemu za ochronę informacji niejawnych w danej jednostce organizacyjnej, wielu specjalistycznych szkoleń. Prowadzenie części z nich zostało zarezerwowane przez ustawodawcę dla ABW i SKW. Pozostałe musi zapewnić kierownik jednostki organizacyjnej lub pełnomocnik ochrony informacji niejawnych. Wychodząc szerokiemu zapotrzebowaniu na takie usługi proponujemy m. in. szkolenia z następujących tematów:

  • szkolenie podstawowe z zasad ochrony informacji niejawnych;
  • szkolenie z zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • szkolenie z identyfikacji zagrożeń dla ochrony informacji niejawnych;
  • szkolenie z zasad wytwarzania, oznaczania, klasyfikowania informacji niejawnych;
  • szkolenie z zasad organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

Dodatkowo na życzenie klienta możemy przygotować indywidualne szkolenia związane z ochrona informacji niejawnych. Ponadto organizujemy warsztaty oraz panele dyskusyjne, mające na celu wyjaśnienie niejasności związanych z codzienną pracą pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierownika kancelarii tajnej czy kierownika jednostki organizacyjnej w której przetwarzane są informacje niejawne.

Wszystkie szkolenia jesteśmy gotowi realizować w lokalizacjach dogodnych dla klienta. Dodatkowo w celu utrwalania wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych, na specjalne życzenie klienta, proponujemy udostępnianie wybranych szkoleń w trybie nauki na odległość.