Oferta – Informacje Niejawne – Ewidencja

W wielu jednostkach organizacyjnych pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych zleca się wykonywanie dodatkowych funkcji i zadań. Z punktu ekonomiki funkcjonowania jednostek organizacyjnych jest to nad wyraz zrozumiałe. Takie działanie wiąże się jednak ze znaczącym ograniczeniem czasu, który pełnomocnik może poświęcić na przygotowanie dokumentacji prowadzonych przez niego zwykłych postępowań sprawdzających oraz postępowań prowadzonych przez ABW lub SKW w stosunku do personelu jego jednostki organizacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom pełnomocników proponujemy przygotowanie i wdrożenie automatycznej dokumentacji i ewidencji prowadzonych postępowań sprawdzających wraz ze szkoleniem przypominającym obowiązki pełnomocnika ochrony podczas prowadzenia postępowania sprawdzającego.

Przygotowywana na zamówienie i dostosowana do możliwości zarówno sprzętowych jak i programowych zamawiającego aplikacja komputerowa umożliwia zautomatyzowanie procesu przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. Za jej pomocą szybko zostanie przygotowana korespondencja z:

  • Krajowym Rejestrem Karnym;
  • ABW lub SKW;
  • innymi urzędami lub podmiotami mogącymi brać udział w postępowaniu sprawdzającym.

Dodatkowo aplikacja pozwala na automatyczne, zgodne z obowiązującymi wzorami drukowanie takich dokumentów jak polecenia postępowania sprawdzającego, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego z ochrony informacji niejawnych czy gotowe poświadczenia bezpieczeństwa.

Aplikacja może być wykonana przy użyciu oprogramowania komercyjnego jak i open source.