Oferta- Informacje Niejawne – Akredytacja

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, niezależnie od klauzuli informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, dokumentację bezpieczeństwa stanowią dokumenty „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa” oraz „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji”. Obowiązek zapewnienia przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowników takich jednostek organizacyjnych proponujemy przygotowanie stosownej dokumentacji oraz kompleksowe przygotowanie ich jednostek organizacyjnych do przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. W ramach swoich usług oferujemy m. in.:

  • doradztwo w zakresie metod, sposobów i środków ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
  • przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • szkolenie personelu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • przygotowanie jednostek organizacyjnych do audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W zależności od specyfiki działalności konkretnej jednostki organizacyjnej jesteśmy wstanie zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Swoją pracę rozpoczynamy od określenia potrzeb klienta. Dobierany optymalny sprzęt komputerowy oraz zabezpieczenia techniczne. Przygotowujemy dokumentację i asystujemy przy ewentualnym audycie przeprowadzanym przez ABW lub SKW. Na koniec szkolimy personel oraz wdrażamy przyjęte i zaakceptowane rozwiązania służące ochronie informacji niejawnych.