Oferta firmy – informacje niejawne

Obowiązująca już ponad rok nowa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010.182.1228) z jednej strony liberalizuje minimalne standardy ochrony informacji niejawnych o niskich klauzulach z drugiej zaś nakłada na jednostki organizacyjne, a tak naprawdę na kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników ochrony dodatkowe obowiązki. Zadania te dotyczą stosowania k.p.a. do prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających, klasyfikowania informacji niejawnych, szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego czy zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wprowadzono także obowiązkową okresową analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Niezbędne jest zatem dostosowanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych do wymogów wszystkich nowych przepisów. W związku z licznymi zapytaniami proponujemy wykonanie nstępnych usług wspomagających pracę pełnomocnika ochrony:

  • uaktualnienie lub przygotowanie obowiązkowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
  • przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
  • dostosowanie jednostki organizacyjnej do sprawnego prowadzenia postępowań sprawdzających (oprogramowanie wspomagające pracę pełnomocnika ochrony);
  • prowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Dokumentacja

Szkolenia

Akredytacja

Administrowanie