Oferta firmy – dane osobowe

W celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych osobowych zaspokojenia potrzeb potencjalnych podmiotów zamawiających usługi wynikających z różnorodności prowadzonej działalności, różnej jej skali, przedmiotu działalności, miejsca wykonywania czy w końcu czasu niezbędnego do prawidłowego wykonania powierzonych zadań każdemu zainteresowanemu naszymi usługami proponujemy indywidualne określenie czynności niezbędnych do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Jednakże czerpiąc ze zdobytego wcześniej doświadczenia wiemy, że większości zamawiających usługi zainteresowana jest następującymi usługami:

  • przygotowaniem dokumentacji;
  • przygotowaniem dokumentacji oraz przeszkoleniem personelu;
  • przygotowaniem dokumentacji, przeszkoleniem personelu oraz wdrożeniem przyjętych rozwiązań;
  • przygotowaniem dokumentacji, przeszkoleniem personelu , wdrożeniem przyjętych rozwiązań oraz nadzorowaniem przetwarzania danych osobowych.

W celu profesjonalnego przygotowania najlepszych rozwiązań legislacyjno – proceduralnych, poprawnej funkcjonalnie dokumentacji oraz rozwiązań techologiczno-informatycznych przed przystąpieniem do pracy każdorazowo wykonujemy analizę ryzyka. Ma ona na celu dopasowanie środków bezpieczeństwa do możliwych do wystąpienia zagrożeń w celu zredukowania ich wystąpienia do poziomu akceptowalnego przez kierownictwo podmiotu zamawiającego usługi.

W celu realizacji usług najlepszego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przygotowaliśmy cztery podstawowe pakiety usług:

Dokumentacja

Szkolenia

Wdrożenia

Administrowanie