Ważne obowiązki osób funkcyjnych w 2015r.

Rok 2015 przynosi wiele zmian w ochronie informacji niejawnych. 5 lipca 2015r. to data wejścia w życie wszystkich zapisów Rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Do tego dnia trzeba spełnić wszystkie wymagania zawarte w tym […]

read more

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

23 października 2014 roku Sejm przyjął tzw. IV ustawę deregulacyjną, która wprowadziła zmiany w blisko trzydziestu innych ustawach, w tym także w ustawie o ochronie danych osobowych. Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły  obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych Wprowadzone […]

read more

„Ochrona Informacji Niejawnych w Praktyce”

Na początku października nakładem wydawnictwa Presscom z Wrocławia ukazała się oczekiwana od dłuższego czasu książka pod tytułem „Ochrona Informacji Niejawnych w Praktyce”. Autorem książki jest Borys Iwaszko nasz stały współpracownik, wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, funkcjonariusz […]

read more

Współpraca GIODO i PIP

14 grudnia 2012r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy reprezentowaną przez Głównego Inspektora Pracy Panią Iwonę Hickiewicz, a Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych reprezentowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana dr Wojciecha Wiewiórkowskiego. Porozumienie określa […]

read more