Witamy w ochronie informacji!

Obserwując rosnące znaczenie bezpiecznego przetwarzania informacji w relacjach biznesowych oraz w życiu codziennym dostrzegamy potrzebę profesjonalnego zabezpieczenia wymiany tych informacji.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy spersonalizowane usługi służące zabezpieczeniu przetwarzania najczęściej występujących informacji chronionych, to jest danych osobowych oraz informacji niejawnych.

dowiedz się więcej

Nasza oferta

Zobacz, co możemy zrobić dla Ciebie

DANE OSOBOWE

Wykonujemy analizę ryzyka dla profesjonalnego zabezpieczenia danych osobowych, a następnie przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych uwzględniającą potrzeby wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności oraz zagrożenia wynikające z wykonanej wcześniej analizy.

INFORMACJE NIEJAWNE

Dostosowujemy dokumentację ochrony informacji niejawnych do wymogów wszystkich nowych przepisów poprzez uaktualnienie lub przygotowanie obowiązkowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

O nas

Jesteśmy grupą pasjonatów dążących do idealnego zabezpieczenia powierzonych nam danych.

Specjalizujemy się w przygotowaniu i wdrożeniu zarówno dokumentacji formalizujących ochronę danych jaki i odpowiedniej konfiguracji systemów, w których te dane są przetwarzane. Powierzone nam zadania potrafimy zrealizować przy pomocy oprogramowania komercyjnego jaki i open source.

Nasze doświadczenie

Każdy z nas posiada co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy zawodowej, które zdobywaliśmy w instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz w firmach prywatnych. Posiadaną umiejętności praktyczne poszerzamy o nową wiedzę zdobywaną podczas pracy akademickiej.